individuele coaching

 

 

Hoe is het gesteld met uw zelfsturing?

Welke eigen waarnemingen en hieruit voortkomende conclusies en overtuigingen spelen een rol?

Welke acties heeft u ondernomen en hoe succesvol waren ze?

 

Bovenstaande vragen zijn voorbeelden van vragen die uw coach onder andere met u gaat onderzoeken. Sommige vragen zijn niet zomaar te beantwoorden; dat vraagt enige tijd en uiteraard ondersteuning van uw coach.

Coaching is een manier om uzelf (verder) te ontwikkelen. Door de begeleiding geeft u richting aan het (her)vinden van uw passie, balans, ontspanning, bezieling en inspiratie. Uw vermogen om zelf  uw wezenlijke vragen te achterhalen en daarop uw eigen antwoorden te vinden, staat daarbij centraal.

Fides zal u coachen bij het behalen van uw doelen maar zal u daarnaast helpen (in) te zien hoe uw eigen aanpak tot nu toe is en hoe u uw eigen aansturing kan verbeteren. Hoe u dus eigenlijk uw eigen coach wordt!

 

Wanneer?

Onderstaande is een greep uit de mogelijke redenen die kunnen leiden tot coachtraject. Uiteraard kan iedere vraag gesteld worden, mits er sprake is van het vermogen en de wil om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen groei en ontwikkeling 

 

 •  geen inspiratie, motivatie en enthousiasme (meer)
 •  regelmatig vastlopen in de communicatie met collega’s / cliënten leidinggevenden maar ook privé
 •  weinig zicht op het eigen talent en vermogen  onzeker over spanningsvolle situaties; bijvoorbeeld tijdens een conflict op het werk
 •  moeite met de balans tussen werk en privé
 • allerlei vragen rondom uw loopbaan *veel hollen en weinig stilstaan; geen greep krijgen op het richting geven aan het eigen leven

 

Werkwijze

De coach is er op gericht:

 • u een spiegel voor te houden;
 • door te vragen waar u zichzelf geen vraag stelt;
 • te confronteren en te verhelderen;
 • te benoemen wat u zelf niet ziet;
 • samen te zoeken naar belemmerende overtuigingen;
 • te observeren en analyseren;
 • u bewust te maken van wat u en hoe u waarneemt;
 • uw  zelfsturing te bevorderen (uw eigen coach worden);

 

Als gecoachte/coachee gaat u:

 • samen met de coach het doel en het resultaat van het coachtraject bepalen;
 •  actief uw huidige situatie onderzoeken;
 •  uw wensen/verlangens opsporen en erkennen;
 • ontdekken wat er in uw zelfsturing kan veranderen zodat u de coach niet meer nodig hebt;
 • zelf de stappen zetten die nodig zijn om daar te komen waar u wilt;
 • oefenen zowel tijdens de coaching als op uw werk met het gedrag dat u wilt.

             

Coaching werkt alleen als u zelf verantwoordelijkheid wilt nemen en

actief wilt zijn in het soms lastige proces van veranderen, van richting geven

 

Resultaat en Bruikbaarheid

 • ontdekken wat uw kernkwaliteiten  vaardigheden en talenten zijn
 • ontdekken hoe uw valkuilen inzicht geven in uw situaties
 • ontdekken welke belemmeringen u weerhouden uw doel te bereiken
 • buiten het kader van dagelijkse zorgen en beperkingen kunnen kijken
 • richting kunnen geven aan wat u voelt en wat u drijft
 • vanuit uw eigen kracht en mogelijkheden denken
 • vanuit contact met uzelf keuzes maken
 • bewustzijn over hoe de effecten van uw waarneming op uw realiteit
 • uw eigen coach zijn

 

Organisatie

 • Sessies: 5 tot 10 keer van 60 tot 90 minuten
 •  Frequentie: afhankelijk van de fase variërend tussen eens per week, eens per twee weken tot eens per maand of meer
 • Afspraak maken?
 • U kunt ( als particulier) telefonisch of per email contact opnemen voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek
 • Wilt u individuele coaching vanuit de organisatie waar u werkt  dan kunt in samenspraak met deze organisatie gratis een afspraak            maken voor een oriëntatiegesprek.
 • U kunt uw belangstelling in beide gevallen ook melden door het invullen van het formulier (klik op deze link) op deze website
 • Tarieven Organisaties
 • Tarieven Particulieren

 

Procedure wanneer u coaching wilt via uw organisatie

U maakt bij het maken van deze afspraak de contactgegevens bekend van de organisatie en de contactpersoon.

Belangrijk is dat zowel u als de organisatie baat hebben bij de coaching. Het doel van de coaching wordt vooraf in samenspraak met u en de organisatie vastgesteld. In het oriëntatiegesprek worden de coachwensen in kaart gebracht. Uw coach stelt vervolgens na een intakegesrpek een trajectplan voor waarin wordt opgenomen hoe en wanneer en onder welke voorwaarden het traject zal verlopen. Dit trajectplan dient door uw organisatie, de opdrachtgever getekend te worden alvorens gestart wordt het met traject.