tarieven particulieren

Tarieven Individuele Coaching / Wandelcoaching/ Supervisie

Fides heeft gekozen voor inkomensgerelateerde tarieven: tarieven die gekoppeld zijn aan het netto (gezins-) maand inkomen.

Zo denken wij het beste recht te doen aan de verschillen in inkomen en bestedingscapaciteit.

Er zijn 3 verschillende inkomenscategorieën te onderscheiden:

 

1 Categorieën:

  Netto ( gezins-) inkomen per    maand:

 Categorie 1:

 < € 1000

 Categorie 2:

 € 1000-2500

 Categorie 3:

 > € 2500

 INDIVIDUELE COACHING/ WANDELCOACHING/ SUPERVISIE

 Oriëntatiegesprek ( kosten € 20  alleen indien er geen traject volgt)

 

 € 0,-

 € 0,-

 € 0,-

Intake 1 uur € 25,-€45,-€ 55,-

 Sessie ( = tussen 60-90 minuten)

 € 60,-

 € 75,-

 € 90,-

 IEDERE SESSIE DIE LANGER DUURT DAN 90 MINUTEN

 Per 15 minuten extra:

 € 10,-

 € 15,- 

 € 20,-

 Tarieven voor particulieren zijn inclusief 21% BTW

 U dient aantoonbaar voor het tarief in categorie 1 en 2 in aanmerking te komen

 anders geldt automatisch het tarief in categorie 3

 

Blauwe heuvels

 

 CURSUS OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING

 Deelnemers:

Frequentie:

Wanneer

Kosten per deelnemer:

 Minimaal 6 maximaal 10

7 x 2,5 uur

*op maandag

 € 220,-

 CURSUS COACHTECNIEKEN

 Minimaal 6 maximaal 10

7 x 2,5 uur

*op maandag

 € 220,-

 Indien beide cursussen worden gevolgd : 20% KORTING op de totaalprijs!

 VERKLARING DEELNAME OF CERTIFICAAT

 Verklaring deelname iedere trainingscursus

 € 10,-

 Certificaat cursus Oplossingsgerichte gespreksvoering

 € 35,-

 Certificaat cursus coachtechnieken

 € 20,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Mogelijk kan dit ook op een andere dag mogelijk zijn