dit biedt Fides 

 

  • Het aanbod  is afgestemd op wat past bij de vraag en met oog voor de context waarbinnen ondersteuning    gewenst is.  
  • Een scherpe  blik, een brede kijk met oog voor details en verrassende gezichtspunten
  • Een focus die altijd gericht is op verbinding: niet van bovenaf  of van buitenaf opgelegd  maar van binnenuit samen ontdekken, reflecteren, verhelderen, concluderen, aanpakken en evalueren !

       Fides Coaching heeft een inspirerend aanbod voor particulieren en organisaties:                            

 

Individuele coaching
Wat kan het resultaat van coaching zijn? • Ontdekken wat uw kernkwaliteiten, vaardigheden en talenten zijn • Ontdekken hoe uw valkuilen inzicht geven in uw situaties • Ontdekken welke belemmeringen u weerhouden uw doel te bereiken • Buiten het kader van dagelijkse zorgen en beperkingen kunnen kijken • Richting kunnen geven aan wat u voelt en wat u drijft • Vanuit uw eigen kracht en mogelijkheden denken
Supervisie
Wat kan het resultaat van supervisie zijn? •Door te reflecteren krijgt u inzicht in uw eigen persoonlijke en professionele houding en gedrag •U leert gericht te experimenteren met gedrag •U leert hoe u zelf dit reflectieve leren kunt integreren in uw dagelijkse werk •U kunt ontdekken wat de wederzijdse invloed is tussen uw binnenkant (uw denken, voelen, willen), uw buitenkant ( wat zien anderen letterlijk en wat ziet u) en de overkant ( welke betekenis geeft u aan het gedrag van anderen) zorgt •U krijgt zicht op wat er speelt

 

 

Intervisie
Wat kan het resultaat van intervisie zijn? • Het versterkt de professionaliteit. • Werkplezier neemt toe. • Persoonlijke groei wordt gestimuleerd. • Het onderling vertrouwen en de collegiale samenwerking wordt versterkt.

 

Cursus Coachingstechnieken
• De training is er op gericht om kennis te maken met verschillende technieken en de verschillende niveaus waarop gecoacht kan worden • In de toepassing van de geleerde technieken kan dit gaan om het coachen van een collega (als teamleider) of het coachen van een stagiaire. Ook indien in een hulpverleningstraject cliënten worden begeleid kunnen bepaalde coachtechnieken zeer handzaam zijn in het bereiken van doelen • Het inzicht in de eigen coachvraag en het onderzoeken van de eigen valkuilen als begeleider of coach gedurende de training kan heel inzichtgevend zijn. Dit inzicht is van belang om te begrijpen welke aspecten in een begeleiding, vaak op de achtergrond, een rol spelen • Na afloop van de training heeft men meerdere handvatten om structuur en diepgang aan te brengen tijdens gesprekken en kan men verschillende modellen inzetten tijdens een begeleidingstraject
Wandelcoaching Brabantse Wal
Wandelen is een activiteit van de benen en het hoofd. Wandelcoaching richt zich op beide. Tijdens een wandeling kan je een goed gesprek voeren, nieuwe dingen zien en door de ontspanning van de beweging tot nieuwe inzichten komen. . Wandelend coachen zet niet alleen fysiek in beweging, maar ook mentaal. Wandelcoaching lijkt een krachtigere communicatie te geven dan coaching tussen vier muren, juist omdat de coach en diens wandelmaatje elkaar niet aankijken.
Cursus oplossingsgerichte gespreksvoering
Wanneer ? • Als in de begeleiding aan anderen er een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor het verloop van het traject is en men regelmatig teveel energie verliest • Als men moeite heeft om degene die men begeleidt tot reflectie te brengen • Als er een behoefte is aan ontwikkeling in de eigen ( luister-)vaardigheden • Wanneer gespreksvaardigheden wel goed ontwikkeld zijn maar men toch moeite heeft de ander zo te coachen als men wil; bijvoorbeeld: een onvoldoende aanwezig zijn van de individuele vaardigheid om te leren doorvragen en echt te luisteren • Men neigt op een vraag van de ander direct een advies te geven terwijl het doel is de ander zelf te laten nadenken over mogelijke oplossingen
Workshop : 'Zien wat je waarneemt' ( voor organisaties )
Tijdens de workshop • raakt u geboeid door verrassende inzichten; • leert u zien hoe u individueel waarneemt, wat u als vanzelfsprekend aanneemt; • leert u de gezamenlijke vanzelfsprekendheden onderkennen; • leert u te signaleren, te kijken naar wat er opvalt in het team, de organisatie; • ervaart u de waarde van anders en breder kijken. • De coach-workshop leidt tot creatieve impulsen; de basis voor een nieuwe kijk om innovatieve mogelijkheden te zien en te gaan uitvoeren