Intervisie

 

Indicaties

 • Soms heeft u het gevoel er alleen niet meer uit te komen. Dan zou u met uw collega’s willen overleggen hoe u situaties of problemen kunt oplossen. In zo’n geval kan     ​       intervisie uitkomst bieden.
 • Wanneer  u deskundigheid, die reeds collegiaal aanwezig is, wilt activeren.

Werkwijze

 • Het bijbrengen van kennis en inzicht ten aanzien van het begrip intervisie.
 • Het aanreiken van verschillende intervisiemethodieken, variërend van open tot strak, persoonsgericht of taakgericht. De intervisiegroep zoekt naar de werkvorm die past     bij het ontwikkelstadium waarin zij zich bevindt en waarbinnen alle deelnemers optimaal kunnen werken. De gehanteerde structuur is altijd het middel en nooit doel op        zich
 • Het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van het effectief voeren van intervisiegesprekken en de daarbij te hanteren gespreksspelregels.
 • Het maken van een plan van aanpak om tot een goede transfer van het geleerde te komen in de eigen werksituatie.

 

Resultaten

 • Het versterkt de professionaliteit.
 • Werkplezier neemt toe.
 • Persoonlijke groei wordt gestimuleerd.
 • Het onderling vertrouwen en de collegiale samenwerking wordt versterkt.

 

Organisatie

 • Sessies: 5 tot 10 keer 90 minuten
 •  Frequentie: afhankelijk van de fase variërend tussen eens per twee weken tot eens per maand of meer
 • Afspraak maken?
 • U kunt als organisatie telefonisch of per email contact opnemen voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek
 • U kunt uw belangstelling melden door het invullen van het formulier (klik op deze link) op deze website
 • Tarieven Organisaties