supervisie

 

Supervisie is een leerproces. Het is terugkijken en inzoomen op ervaringen. Daar kun je van leren, door er van afstand naar te kijken, door erover te praten, door er op te reflecteren. Het object van leren in supervisie bent u dus zelf.

De inhoud van supervisie wordt toegespitst op het beroep wat u uitoefent.

 

Wanneer?

 • Supervisie is voor mensen die werken als beroepskracht bij een bedrijf of instelling
 • Supervisie is bedoeld om mensen inzicht te geven in hun functioneren
 • Als men beter wil begrijpen wat er speelt in een bepaalde situatie
 • Wanneer meer inzicht gewenst is in het spanningsveld tussen persoon en professional in relatie tot het beroepsmatige handelen

 

Werkwijze

 • In een sfeer van onderling respect en vertrouwen krijgt u de ruimte om uw twijfels, onzekerheden, fouten te bespreken zonder dat u angst       hoeft te hebben erop beoordeeld of afgerekend te worden;
 • Tijdens supervisie kunt u ontdekken wat kijken zonder een oordeel van ‘goed’ of ‘fout’ oplevert;
 • U leert in reflectie op uw ervaringen uw denken, voelen en willen te concretiseren in relatie tot uw beroepshandelen;
 • U leert verbanden te leggen tussen wat er bij u van binnen gebeurt, wat er letterlijk buiten u gebeurt en welke kleuringen, betekenissen u         geeft aan wat u  ziet en hoort bij anderen
 • Als supervisant  zijn uw leerwensen de leidraad voor uw inbreng tijdens de supervisiezitting;
 • Vanuit de supervisie gaat u met een bepaald voornemen uw praktijk in. U koppelt vervolgens uw voortgang rondom dit voornemen in een       volgende zitting weer terug.

 

Resultaat

 • Het leren ontdekken van de wederzijdse invloed tussen uw binnenkant (uw denken, voelen, willen), uw buitenkant ( wat zien anderen       letterlijk en wat ziet u) en de overkant ( welke betekenis geeft u aan het gedrag van anderen) zorgt voor veel zicht op wat er speelt
 • Door te reflecteren krijgt u inzicht in uw eigen persoonlijke en professionele houding en gedrag
 • U leert gericht te experimenteren met gedrag
 • U leert hoe u zelf dit reflectieve leren kunt integreren in uw dagelijkse werk

 

Organisatie

 • Supervisie kan individueel en in kleine groepen (max. 3 personen) plaatsvinden
 • Aantal supervisiebijeenkomsten: 10 tot 15 keer
 • Tijdsduur: 2 uur per keer, tweewekelijks ( individueel 1,5 uur)
 • Belangstelling?  meld u hier aan
 • Locatie Fides of binnen de eigen organisatie
 • Tarieven Organisaties
 • Tarieven Particulieren