wandelcoaching

Biografische wandeling

Het is mooi weer. De lentezon schijnt. Ik heb straks een cliënt met wie ik wil werken aan haar biografie. We gaan op zoek naar thema's die van invloed zijn op haar leven en werk nu, thema's die een versterkende of belemmerende invloed hebben op haar functioneren.

Bewustwording van die thema's kan leiden tot inzichten. En wanneer je je bewust bent van die thema's kun je kiezen of je ze van invloed laat zijn of niet en of ze je mogen belemmeren of juist versterken. Inzicht en bewustwording geven de mogelijkheid om in het nu keuzes te maken, het geeft de mogelijkheid tot zelfsturing.

 

 

De unieke omgeving van de Brabantse Wal zal gebruikt  worden om tijdens  het wandelen niet alleen veel te leren maar ook, in afstemming op die omgeving,  te genieten! 

¨ 

  • Leren zien hoe en wat je waarneemt: wat je voor waar hebt aangenomen en welke effect dit heeft
  • Ontwikkelen van het kijken zonder oordeel of commentaar
  • En Natuurlijk: Wandelend waarnemen!

 

Natuur werkt!

Natuur is ook proces, voortdurende verandering, gedreven door wijsheid en schoonheid. In de ontwikkeling van mens en organisatie komen dezelfde wetten voor. Het verkennen van de natuur, inclusief ‘nature within us’, helpt bij het organiseren van onszelf. Inzicht in de natuur vormt daarbij de grondslag. (Willem Beekman)

Onderweg viel mijn oog op een grote boom die half over het pad hing. Mooi was hij niet, meer knoestig en bultig, asymmetrisch en rommelig. Toch trok de boom mijn aandacht en tegelijk riep dat irritatie op. Waarom was het niet een mooie, gelijkmatige boom die mijn aandacht trok? Toen ik beter keek, zag ik in de stam het hol van een specht. De takken maakten vreemde hoeken om zoveel mogelijk ruimte te vinden. Als een soort haardos kwamen er allemaal kleine takjes uit de grotere. Vanuit de kruin klonk vogelgekwetter. Aan het eind van de takken zaten tientallen kleverige knoppen, op het punt van openbarsten. Opeens zag ik de rijkdom en de functionaliteit van alles. Geen mooi afgerond plaatje, maar een enorme groeikracht in heel verschillende vormen. (Paulien den Bode)

 

Organisatie

  • Sessies van  90 minuten
  •  Frequentie: afhankelijk van de fase variërend tussen eens per week, eens per twee weken tot eens per maand 
  • Afspraak maken?
  • U kunt ( als particulier) telefonisch of per email contact opnemen voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek
  • Wilt u individuele coaching vanuit de organisatie waar u werkt  dan kunt in samenspraak met deze organisatie gratis een afspraak            maken voor een oriëntatiegesprek.
  • U kunt uw belangstelling in beide gevallen ook melden door het invullen van  het formulier  op deze website

  •  

Procedure wanneer u coaching wilt via uw organisatie

U maakt bij het maken van deze afspraak de contactgegevens bekend van de organisatie en de contactpersoon.

Belangrijk is dat zowel u als de organisatie baat hebben bij de coaching. Het doel van de coaching wordt vooraf in samenspraak met u en de organisatie vastgesteld. In het oriëntatiegesprek worden de coachwensen in kaart gebracht. Uw coach stelt een trajectplan voor waarin wordt opgenomen hoe en wanneer en onder welke voorwaarden het traject zal verlopen. Dit trajectplan dient door uw organisatie, de opdrachtgever getekend te worden alvorens gestart wordt het met traject.