cursus oplossingsgerichte gespreksvoering

Waarom?

Als mensen problemen met elkaar bespreken dan is bij de meeste mensen de neiging sterk aanwezig om met oplossingen of antwoorden te komen. Oplossingen die voor jou geholpen hebben. Of die oplossingen ook voor de ander werken is maar de vraag. Het is belangrijk om die reflex om met oplossingen te komen te parkeren, uit te schakelen. Het is de persoon zelf die het beste weet wat voor hem of haar werkt. Respectvol en oplossingsgericht de cliënt benaderen begint bij het aannemen van een niet-weten houding. Dat wil zeggen dat je uitgaat van visies en verklaringen van de cliënt en nieuwsgierig bent en meer wilt weten over hoe de cliënt erin staat. De niet-weten houding vraagt zorgvuldig luisteren en het stellen van goede vragen die aansluiten bij de cliënt.

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering is gebaseerd op de mogelijkheden van de cliënt zelf. De hulpverlener gaat op zoek naar wat de cliënt al kan en naar de mate van motivatie en vertrouwen. Dit gebeurt op basis van regie delen. Samen met de cliënt gaat de hulpverlener op zoek naar uitzonderingen (wanneer speelde het probleem niet), naar motivatie en vertrouwen dat de cliënt heeft om deze situatie aan te pakken.

 

Bedoeld voor:

 • Teams
 • Professionals zoals leidinggevenden, managers;   
 • Begeleiders/Coaches/Praktijkbegeleiders (die professioneel of vrijwillig anderen begeleiden)
 • Geïnteresseerden die er behoefte aan hebben hun luistervaardigheden te ontwikkelen met behulp van een methode die gericht is op de            cliënt zelf tot oplossingen te brengen

 

Wanneer voor begeleiders/coaches en andere professionals ?

 • Als in de begeleiding aan anderen er een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor het verloop van het traject is en men regelmatig teveel     energie verliest
 • Als men moeite heeft om degene die men begeleidt tot reflectie te brengen
 • Als er een behoefte is aan ontwikkeling in de eigen ( luister-)vaardigheden
 • Wanneer gespreksvaardigheden wel goed ontwikkeld zijn maar men toch moeite heeft de ander zo te coachen als men wil; bijvoorbeeld:           een onvoldoende aanwezig zijn van de individuele vaardigheid om te leren doorvragen en echt te luisteren
 • Men neigt op een vraag van de ander direct een advies te geven terwijl het doel is de ander zelf  te laten nadenken over mogelijke                       oplossingen

 

Werkwijze

 • Theoretische inleiding waarin de methode wordt toegelicht;
 • Veel praktijkoefening waarbij gewerkt wordt in tweetallen met observatoren;
 • Afwisselend is men of in de rol van de zogenaamde vragensteller of in de rol van inbrenger;
 • De inbrengen zijn echt en actueel;
 • Het leren coachen staat voorop, niet het tot oplossing brengen van de inbrengen (dit is mooi meegenomen maar is secondair);
 • De trainer geeft actief feedback, toont eventueel een voorbeeld.

 

Wat ervaart  u en leert u tijdens de cursus ?

 • Tijdens een meerdaagse training wordt duidelijk dat je eigenlijk veel minder  ‘actief ‘ hoeft  te zijn dan men nogal eens geneigd is te doen           tijdens een gesprek. De ervaring dat je juist dan van grote betekenis kan zijn voor de ander, is vaak heel verrassend;
 • Het verschil tussen het gericht zijn op problemen of op oplossingen;
 • In het begin kunt u soms weerstand  voelen omdat u het voordeel van het ‘nieuwe’ nog niet ervaart;
 • U leert  het idee los te laten dat een analyse van het probleem nodig is om te komen tot oplossingen van wat het probleem is van de ander
 • Het loslaten van het idee dat u de vragensteller bent waarbij de ander u de ‘gevraagde’ antwoorden geeft voelt vaak onwennig .
 • Eenmaal overstag blijken vrijwel alle deelnemers enthousiast , vooral omdat je  met ogenschijnlijk weinig interventies de ander                            daadwerkelijk helpt zichzelf te helpen!
 • Het verschil ervaren van het effect tussen de ander laten reflecteren of een gesprek dat meer weg heeft van een interview;
 • Dat verheldering  op deze manier een totaal andere kijk oplevert dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden

 

 • Resultaat
 • Je kunt in een oplossingsgericht gesprek voeren met een cliënt, aan de hand van diens wens en ondersteuningsvraag.

 • Je kunt het onderscheid benoemen en ervaren tussen probleemgerichte en oplossingsgerichte gespreksvoering;

 • Je kunt vanuit een niet-weten houding in gesprek te gaan

 • Je kunt zodanige vragen aan de cliënt stellen waardoor deze zijn oplossing kan concretiseren

 • Je kunt in een gesprek de cliënt uit te nodigen de uitzonderingen in kaart te brengen en schaalvragen te formuleren.

 

 Organisatie