Meer informatie cursus coachingstechnieken

 

Bedoeld voor:

 • Teams
 •  Professionals zoals leidinggevenden, managers
 • Begeleiders/Coaches/Praktijkbegeleiders (die professioneel of vrijwillig anderen begeleiden)
 • Geïnteresseerden in coachtechnieken

 

Wanneer?

 • Als er een behoefte is aan ontwikkeling in verschillende technieken tijdens het coachen van collegae, medewerkers of stagiaires
 • Wanneer coachvaardigheden goed ontwikkeld zijn maar men toch moeite heeft de ander methodisch te coachen
 • Bij behoefte aan meer handvatten, modellen om in te zetten tijdens een traject 
 • Bij behoefte aan het meer structuur kunnen aanbrengen in een traject
 • Als vervolg op gespreksvaardigheid voor coachend begeleiden; coachen op reflectie

 

Werkwijze

 • Alle oefeningen zijn gericht op het eigen maken van de coachtechnieken; door eigen ervaring zowel vanuit de positie van de                      gecoachte als in de rol van coach;
 • De deelnemer werkt gedurende de gehele training aan een eigen vraagstuk waar op hij wordt gecoacht door een mede deelnemer.        Tegelijk wordt de mededeelnemer weer door een andere deelnemer gecoacht op zijn vraagstuk.
 • Voorbeeld van een vraagstuk: u loopt ( steeds) vast in iets met betrekking tot uw omgang, samenwerking met klanten, collegae.            U hebt bijvoorbeeld wel zicht op een  stukje van uw probleem maar toch krijgt u het niet veranderd. Bijvoorbeeld: U durft niet uw            mening te geven in het team. U neemt u steeds voor ‘gewoon’ uw mond open     te doen maar toch lukt het niet, iets houd u tegen,          maar wat?
 • Steeds wordt een stuk ondersteunende theorie aangeboden door de trainer waarna vervolgens de techniek geoefend kan                          worden;
 • Veel oefening waarbij vooral gewerkt wordt in tweetallen, soms met observatoren;
 • Het ingebrachte vraagstuk is echt en actueel;
 • Het leren  van de coachtechniek staat voorop, niet het tot oplossing brengen van het vraagstuk ( echter vrijwel zeker zullen er                  verrassende inzichten ontstaan);
 • De trainer geeft actief feedback, toont eventueel een voorbeeld;
 • Huiswerkopdrachten zijn gericht op de voorbereiding van de training en ter bevordering van de integratie van de geoefende en                bestudeerde stof

 

Voorbereiding

 •  De deelnemer heeft ter voorbereiding op de training een coachvraag waar hij gedurende de training mee aan de slag gaat als hij             gecoacht wordt door een  mededeelnemer;
 • De deelnemer heeft nagedacht over zijn mogelijke valkuilen, aandachtspunten in zijn rol als coach;
 • De deelnemer moet een bereidheid hebben om zijn betreffende coachvraag open en zonder verborgen agenda te bespreken met een     mede deelnemer (die  hem bevraagd in de rol van coach).

 

 

Wat ervaart  u en leert u tijdens de cursus ?

Tijdens een meerdaagse training leert u met behulp van 6 modellen hoe u de ander coacht tijdens:

 • Het kennis maken (wie ben ik);
 • Het doelen stellen (wat helpt mij, wat houdt mij tegen);
 • Het onderzoeken van de huidige realiteit en de gewenste verandering (wat wil ik en hoe houd ik daarbij rekening met mijn realiteit);
 • De actieplanning (waar sta ik voor en hoe ga ik dat realiseren?);
 • U leert op welk niveau de coachvraag zich afspeelt;
 • U leert welke aspecten allemaal een rol kunnen spelen in de mate waarin iemand in staat is, zichzelf al dan niet aan te sturen;
 • Doordat u ook zelf gecoacht wordt ervaart u hoe de techniek uitwerkt op uw eigen vraagstuk.

 

Resultaat en bruikbaarheid

 • De cursus is er op gericht om kennis te maken met verschillende technieken en de verschillende niveaus waarop                                             gecoacht kan worden
 • In de toepassing van de geleerde technieken kan dit gaan om het coachen van een  collega (als teamleider) of het coachen van een       stagiaire. Ook indien in  een hulpverleningstraject cliënten worden begeleid kunnen  bepaalde  coachtechnieken zeer handzaam zijn       in het bereiken van doelen
 • Het inzicht in de eigen coachvraag en het onderzoeken van de eigen valkuilen als begeleider of coach gedurende de training kan heel     inzichtgevend zijn. Dit inzicht is van belang om te begrijpen welke aspecten in een begeleiding, vaak op de achtergrond, een                     rol spelen
 • Na afloop van de cursus heeft men meerdere handvatten om structuur en diepgang aan te brengen tijdens gesprekken en kan men       verschillende modellen inzetten tijdens een begeleidingstraject

 

 

Organisatie

* Trainingen voor particulieren worden gegeven per groep van minimaal 6  maximaal 12 deelnemers

* Belangstelling voor de cursus? Telefonisch melden via telefoonnummer:

  0636570905 Nog handiger: Vul online  het contactformulier  in

* open inschrijving 

 

 • Accommodatie “Kraaijenberg” op de Brabantse Wal in Bergen op Zoom 
 • Kosten € 220 ,-  p.p. inclusief reader, koffie en thee 
 • Voor organisaties is Maatwerk mogelijk
 • Locatie ook binnen de eigen organisatie
 • Tarieven organisaties 

 

*Onder “open inschrijving" van trainingen, worden trainingen verstaan, waarbij de training open staat voor medewerkers van verschillende organisaties of van particulieren die willen deelnemen

 

 • De cursus Oplossingsgerichte gespreksvoering is een andere aansluitende cursus. Deze kan voorafgaand aan de cursus coachtechnieken              gevolgd worden. Vooral indien er behoefte  is aan meer vaardigheid in de gespreksvaardigheid is het eerst volgen van deze cursus aan te bevelen.

 • Mogelijkheid voor Verklaring deelname of Certificaat

   Indien gewenst kan na deelneming aan de cursus een verklaring worden gegeven dat men aan de cursus heeft deelgenomen. Daarnaast kan ook het    certificaat ‘coachtechnieken’ worden verkregen. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat dient een verslag te worden aangeleverd. Het verslag    wordt beoordeeld aan de hand van vooraf gestelde criteria.

 • Belangstelling voor een van de cursussen? Vul het formulier in.

   U geeft in genoemd formulier alleen nog uw belangstelling aan. Uw eventuele definitieve inschrijving volgt pas later.