zien wat je waarneemt

Wanneer?

Wat wordt er als vanzelfsprekend (voor waar) aangenomen en tot welke effecten leidt dit? Dit is een van de vragen die aan de orde komt. Voor je tot innovatieve oplossingen komt moet je eerst leren je huidige (beperkte?!) visie los te laten. Leren anders te kijken naar de eigen organisatie en andere vragen te leren stellen dan gebruikelijk, is het halve werk als het gaat om het werkelijk tot andere oplossingen te komen; namelijk tot innovatieve oplossingen!

 

Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal.
Albert Einstein

 

Deze  workshop is vooral geïndiceerd als niet duidelijk is welke aspecten er mede voor zorgdragen dat er in een kringetje wordt rondgedraaid. Onderstaande opvattingen dragen er vaak wel aan bij dat er geen energie gevoeld wordt om aan de slag te gaan.

Opmerkingen:

 • Er is niets aan de samenwerkingsproblemen te doen, zij (wie dat dan ook mogen zijn) doen het nu eenmaal op hun manier en ‘wij’,          doen het nu eenmaal zó’
 • Alleen als er meer geld en personeel komt kan er iets worden opgelost
 • Oplossingen zijn niet mogelijk in deze chaos

De workshop kan echter ook goed aansluiten wanneer er niet zozeer problemen zijn maar dat er wel de wens is om ‘de boel eens op te schudden’ of als er een behoefte is aan creatieve impulsen.

Werkwijze

 • Samen onderzoeken welke overtuigingen er zijn: wat wordt er als vanzelfsprekend aangenomen. Bijvoorbeeld  de opvatting dat er chaos         heerst in het team. De vanzelfsprekendheid is dat dit sowieso negatief is en dat er als vanzelfsprekend iets  aan moet worden gedaan om        de chaos op te heffen
 • Er wordt een gezamenlijke vraagstelling geformuleerd;
 • Om opvattingen en vanzelfsprekendheden op het spoor te komen worden verschillende oefeningen ingezet
 • Er wordt naar aanleiding van uitkomsten gezocht naar nieuwe opvattingen. Bijvoorbeeld wanneer het begrip ‘chaos’ nader is beschouwd         kan de nieuwe opvatting bijvoorbeeld luiden  ‘chaos is de aanwezigheid van energie zonder richting’
 • De nieuwe opvattingen vormen de basis voor innovatieve voorstellen;
 • Men ontvangt richtlijnen voor het opstellen en toetsen van het innovatieplan.

 

 

Wat ervaart u en leert u tijdens de coach-workshop?

De mate van bereidheid die de deelnemer en de organisatie heeft om open te staan om de eigen en collectieve opvattingen te onderzoeken zijn  bepalend voor de

(leer-)ervaringen en resultaten van deze workshop. Het aannemen van nieuwe opvattingen of het loslaten van eerdere opvattingen is een proces dat per definitie in vrijheid plaatsvindt en nooit onder druk van wie dan ook kan worden bereikt. De oplossing ligt niet in het tegen iets zijn (reactief), maar in het vóór iets zijn (creatief)

 

 • U raakt geboeid door verrassende inzichten;
 • U leert zien hoe u individueel waarneemt, wat u als vanzelfsprekend aanneemt;
 • U leert de gezamenlijke vanzelfsprekendheden onderkennen;
 • U leert te signaleren, te kijken naar wat er opvalt in het team, de organisatie;
 • U ervaart de waarde van anders en breder kijken.

 

De coach-workshop is er zeker niet op gericht mensen er van te overtuigen dat opvattingen veranderd dienen te worden. De keuze voor bepaalde opvattingen ligt meestal verankerd in diverse persoonlijke en/of collectieve ervaringen die er voor zorgen dat opvattingen niet zomaar veranderd kunnen worden. Het heeft ook geen zin te zeggen dat iemand bepaalde opvattingen niet mag hebben. Het heeft wel nut om na te gaan wat deze opvatting en wat andere opvattingen, die wat minder bewust gekend zijn,  wel of niet opleveren, wat de effecten ervan zijn,  gezien de context van de situatie waarin men vastzit.


Resultaat

 • De coach-workshop leidt tot creatieve impulsen; de basis voor een nieuwe kijk  om innovatieve mogelijkheden te zien en te gaan uitvoeren
 • Opzet en toetsingsinstrument voor concrete innovatieve voorstellen

 

"Als je doet wat je altijd hebt gedaan , krijg je het resultaat dat je altijd hebt gehad"

 

Organisatie

 

 

De door Fides ontwikkelde coach-workshops zijn gebaseerd op het referentiekader van de systeemtheorie (model voor systeemgerichte beleidsontwikkeling Houweling en Visser) NLP en verschillende modellen voor Innovatie ( o.a. Broekman)